Privacy beleid

 

Hierbij informeren we u inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van het sollicitatietraject bij vzw Binnenstad. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens van u op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

 

Identificatie en contactgegevens

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is vzw Binnenstad, met maatschappelijke zetel op Wijngaardplein 1 te 8000 Brugge, en ondernemingsnummer 0454.348.691.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Familiale gegevens
 • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
 • Opleidings- en beroepsgegevens
 • Gerechtelijke gegevens (in functie van uittreksel uit strafregister)

 

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook voor een eventuele contactname voor eventueel toekomstige vacatures in onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als een actieve handeling waarbij wij u uw geïnformeerde, vrije, sprecifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

 

Bewaartermijn

 

Uw gegevens worden tot 2 maanden na het einde van het sollicitatietraject bewaard. Ook indien er binnen deze termijn een nieuwe vacature van onze organisatie zou verschijnen, adviseren wij u om zich bij interesse voor deze vacature opnieuw kandidaat te stellen.

 

Ontvangers een doorgifte

 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijk voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet aan aanmerking voor aanwerving.

 

Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

 

 • U hebt het recht om:
 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt;
 • Onjuiste gegevens te doen verbeteren;
 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
 • De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken;
 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensverwerkingsautoriteit.

 

Contact

 

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de directie: eveline.popelier@binnenstad.be of tom.vangrysperre@binnenstad.be, beide bereikbaar via het nummer 050/44.00.30.

Openingsuren verblijfswerkingen

Dagelijks open, ook tijdens het weekend en wettelijke feestdagen

Openingsuren administratie en ambulante werking

Elke werkdag voor informatie of overleg, van 9u - 12u en van 13u - 16u