Welkom op de website van binnenstad vzw

Vzw. Binnenstad is een non-profit organisatie voor jeugdhulp, erkend door het Agentschap Opgroeien.

We begeleiden en ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen die geconfronteerd worden met problemen in het (samen)leven en de opvoeding. Met alle betrokkenen zoeken we passende antwoorden op deze moeilijkheden. Hiervoor maken we samen een (gezins)plan met concrete doelen. Dit is altijd maatwerk. Elk gezin, elke hulpvraag is uniek en daagt ons uit om creatief te zijn.

We geloven sterk in de kracht en de waardigheid van mensen. We gaan actief aan de slag met de inzet en verantwoordelijkheid van iedereen. We gaan op zoek naar steunfiguren en bouwen zo mee aan een solidaire samenleving. We werken samen met andere organisaties om onze begeleiding sterker te maken. We hanteren een waaier aan werkvormen die we steeds creatief inzetten.

Concreet bieden we:

  • Begeleiding individueel, in groep, van het gezin en het ruimere netwerk
  • Naschoolse begeleiding
  • School vervangende dagbesteding op maat
  • Ervaringsgerichte projecten op maat, individueel of in groep
  • Time-outs
  • Verblijf in groep of op studio (in of buiten de voorziening)
Deze verschillende werkvormen kunnen in combinatie worden ingezet.
Sommige werkvormen zijn rechtstreeks toegankelijk voor de gezinnen; andere zijn minder vrijblijvend of zelfs opgelegd door de jeugdrechter.

We staan in voor een deskundige, zorgzame en betrokken begeleiding.

Samen bouwen we aan ‘ons dorp’ in de stad waar vele verhalen samen komen en mensen zich welkom voelen.

We hebben 2 vestigingsplaatsen

CAMPUS WIJNGAARDPLEIN

Wijngaardplein 1
8000 Brugge
t 050 44 00 30


CAMPUS BONINVEST

Boninvest 44-46
8000 Brugge
t 050 44 31 70