Welkom op de website van binnenstad vzw

Vzw. Binnenstad is een non-profit organisatie voor jeugdzorg in Brugge.

We begeleiden 93 kinderen/jongeren (0-18 jaar) die in zeer problematische leefsituaties opgroeien. Deze doelgroep typeert zich als buitengewoon moeilijk, maar tegelijk ook bijzonder kwetsbaar.

Onze hulpverlening is aangepast aan de noden van elk kind, gaande van mobiele begeleiding aan huis over ambulante dagbegeleiding in groep tot volcontinu residentieel verblijf. We bieden eveneens ondersteunende begeleiding voor externe begeleidingstrajecten.

We doen dit met ons team van meer dan 90 ervaren hulp- en dienstverleners en vrijwilligers met een hart voor kinderen/jongeren en hun gezinnen.